GMP+ Certifikace standardu bezpečnosti krmiv

Standard GMP+ FSA je určen prvovýrobcům zemědělských komodit pro výrobu krmiv, výrobcům a skladovatelům krmných směsí a doplňkových látek, přepravcům zemědělských a potravinářských komodit (automobilová i lodní přeprava, atd.), obchodníkům s komoditami, výrobcům a obchodníkům s krmivy pro domácí zvířata.

Systém zajištění kvality je uplatňován v celém krmivářském řetězci, a to od prvovýroby, přes obchod s komoditami, jejich skladování, překládku, dopravu až po laboratorní analýzy. Certifikace dle GMP+ FSA obsahuje část požadavků z HACCP a část z ISO 9001/ISO 22000.

Standard GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv pro zvířata, která dále vstupují do krmivářského/potravinářského řetězce. Zkratka GMP+ FSA znamená Good Manufacturing Practise (SVP - správná výrobní praxe) a Feed Safety Assurance.

Přínosy certifikace dle GMP+ FSA:

  • Zjednodušení mezinárodního obchodu s komoditami
  • Splnění požadavků zahraničních obchodníků
  • Jednoznačná identifikace a minimalizace rizika zdravotní nezávadnosti krmiv
  • Ujištění odběratelů o kvalitě a zdravotní nezávadnosti Vašich produktů
  • Důvěryhodná garance bezpečnosti produktu potvrzená nezávislou třetí stranou
  • Efektivní řízení interních procesů, vytvoření pevného základu pro rozhodování
  • Zvýšení důvěry státních kontrolních orgánů

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat logo URS certifikace.

V případě zájmu o konkrétní nabídku můžete využít náš detailní poptávkový formulář.

Rychlý kontakt
Ověření platnosti certifikace
United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.