ISO 14155 - Klinické zkoušky zdravotnických prostředků - správné klinické praxe

Certifikace ISO 14155 se vztahuje k provádění správné klinické praxe pro navrhování, zaznamenávání a hlášení klinických zkoušek prováděných na lidech.

ISO 14155 specifikuje všeobecné požadavky, které mají chránit práva a bezpečnost lidí tak, aby byl zajištěn vědecký průběh klinického hodnocení a důvěryhodnost výsledků.

Účelem tohoto standardu je definovat odpovědnosti zadavatele a hlavního výzkumného pracovníka, pomoc sponzorů, práci etické komise, regulační orgány a jiné subjekty zapojené do posuzování shody zdravotnických prostředků.

Přínosy certifikace dle ISO 14155:

  • ochránit lidí
  • ujištění o spolehlivosti chování v průběhu klinických zkoušek
  • provádění správné klinické praxe
  • osvědčení o spolehlivosti klinických studií, monitorovacích zpráv, provádění monitorování, správnost provádění průzkumu a výzkumu, výkon etické komise, zapojení regulačních orgánů a subjektů do posuzování shody zdravotnického prostředku

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat loga URS Certifikace.

V případě zájmu o konkrétní nabídku můžete využít náš detailní poptávkový formulář.

Rychlý kontakt
Ověření platnosti certifikace
United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.