Certifikace produktů (CE)

Smyslem značení CE je potvrzení, že daný výrobek splňuje veškeré náležitosti požadavků všech direktiv Evropské Unie vztahujících se na konkrétní výrobek.

Pokud výrobek nese nesprávné značení nebo žádné, je v Evropské Unii postihováno vysokými pokutami, a v případě nebezpečných výrobků i dalšími sankcemi včetně zákazu výrobek uvádět na trh a jeho úplné stažení z trhu.

My chceme našim zákazníkům usnadnit cestu při získávání certifikace výrobků a schvalování zejména pro typy výrobků jako jsou: hračky, stavební výrobky, osobní ochranné pracovní prostředky, lékařské přístroje, lékařské vybavení, elektrické spotřebiče pro domácnost, stroje a zařízení a další.

United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.