Bezpečnost práce aneb BOZP

< zpět na seznam | Vytvořeno: 23.5.2016

Podniká Vaše společnost bezpečně?

Svou společnost musíte řídit dle právních předpisů, které vycházejí z legislativy. Ročně se uloží více než 30mio pokut za pochybení v oblasti BOZP a PO. Proto, abyste se těmto zbytečným pokutám vyvarovali, můžete využít služeb URS – auditu souladu BOZP. Audit souladu vám pomůže vyvarovat se pokutám od státních orgánů, vytvoří přehlednou zprávu o tom, zda to, za jakých podmínek je práce vykonávána je v souladu s právními předpisy, vypracovaná analýza vám vyhodnotí případná rizika, abyste je včas eliminovali a napravili.

Čeho se audit týká – aneb jaké kontroly jsou potřeba?

V rámci našich služeb poskytujeme i školení BOZP s osobami odborně způsobilými.

United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.