Od 1.7.2015 bude v platnosti novela Zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií.

< zpět na seznam | Vytvořeno: 29.6.2015

To znamená, že podniky ve kterých je zaměstnáno více než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat přesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 mil EUR jsou povinny:
Zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky.
Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 nebo dle zaveden systém environmentálního řízení dle ISO 14001.
Ověření tohoto zavedení lze prokázat například akreditovaným certifikátem od akreditované certifikační organizace.
Více v o změně zákona 409/2000 Sb. v §9 http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/15-103.htm

United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.