Proč mít certifikát ISO?

< zpět na seznam | Vytvořeno: 24.5.2016

ISO obecně

ISO „zkratka“ používaná pro anglické označení International Organization for Standardization neboli Mezinárodní organizace pro normalizaci, ve skutečnosti není zkratkou jako takovou. Její původ najdeme v řečtině, a sice odvozením od slova isos, které znamená stejný.

V současné době je ISO celosvětovou federací se sídlem v Ženevě a zabývá se národními normalizacemi. Díky této Mezinárodní organizaci vzniklo do roku 2011 více než 18 000 ISO norem. Přestože je působnost této organizace celosvětová, nejvýznamnější rozšíření je v evropských zemích. V České republice je zastupující institucí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ISO norem existuje nepřeberná řada, nejznámější ISO normou je ISO 9001, která stanovuje požadavky na systém řízení kvality.

Proč mít certifikát ISO?

ISO vám pomůže při vašem podnikání. Ptáte se jak?

V některých společnostech, které mohou na trhu působit již pěknou řádku let, se může na první dojem zdát, že je všechno v pořádku. Avšak můžou vznikat jistá ale… Společnost funguje, ale nemá nové zákazníky. Společnost funguje, ale nemá možnost růstu. Společnost funguje, ale mohla by vydělávat více.Všechny tyto ale vznikají při nefunkčním řízení podniku. Můžeme se ptát, zda všichni pracovníci společnosti tahají za jeden provaz a zda vůbec ví, za který provaz tahat mají.

Chcete-li, abyste vaše peníze, čas a energii využívali efektivně, nastavte si jistý systém řízení podniku, který zlepší systém řízení organizace. Zvýší vaše postavení v rámci důvěryhodnosti vaší firmy vůči jejím partnerům a institucím. Díky certifikaci ISO se můžete účastnit veřejných soutěží dle zákonu o veřejných zakázkách a zvýšit tak své zisky. Díky lepšímu řízení zvýšíte svou produkci, čímž uspokojíte více zákazníků a přinese vám to tak výhody v konkurenčním prostředí. V neposlední řadě zvýší výkonnost a sníží vaše náklady.

Jak ISO certifikát získat?

V naší sekci služby – certifikace ISO najdete celou řadu certifikací. Naši odborníci vám poradí, které certifikace jsou pro vaši společnost důležité či nezbytné, a které vás posunou dál.

Jaký je cíl ISO certifikace?

Naším cílem je, aby váš výstup byl 100% a získali jste tak komplexní přehled o své společnosti, našli nový směr a smysl.

United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.