ZDRAVÝ ROZUM a nový standard ISO 9001:2015?

< zpět na seznam | Vytvořeno: 11.3.2016

Revize standardu ČSN EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015) odbourává byrokratický přístup, pro který měly v praxi firmy mnohdy malé pochopení.
Nově bude možné systém řízení kvality, dle standardu ISO 9001:2015 obhájit u certifikačního auditu používanými informacemi, které běžně ve firmě vznikají, jsou dále ve firmě sdíleny, komunikovány a vyhodnocovány.
 
Fungování firmy již nemusí být popisováno a dokumentováno mnohastránkovými organizačními směrnicemi a příručkami kvality.
 
Na co bude auditování NOVÉ REVIZE ISO 9001 zaměřeno?
Firma bude dle nové revize ISO 9001 u certifikačního auditu prokazovat, jak rozumí své činnosti, kterými externími a interními faktory je činnost firmy ovlivňována, jaká pro firmu z těchto ovlivňujících faktorů plynou rizika, jak plánuje a řídí svojí činnost, která je jejím předmětem podnikání a jak hodnotí dosahování svých cílů.
 
Pokud firma již má zavedený či certifikovaný systém řízení kvality dle ISO 9001:2008 nemusí vše zahodit. Může pokračovat a pozměnit svůj systém dle nových požadavků ISO 9001:2015. To lze vlastními silami nebo pomocí poradenských firem.
 
POZOR neznamená to jen novou fasádu, ale změnu, která je o přístupu k novým požadavkům standardu ISO 9001:2015.
 
URS připravila jednodenní otevřená školení k problematice revize ZDE

United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.