Inspekční a revizní činnost

Každé technické zařízení uvedené do provozu musí splňovat zákony, které se k němu vztahují. Inspekční činnost je tedy definování souladu technického zařízení s legislativou, na kterou navazuje činnost revizní, která již příslušnou kontrolu provede. Revizní činnost je povinná ze zákona, řídí se národními normami, vládními vyhláškami a předpisy EU.

Kontrola kvality

Kontrola kvality dodávaného zboží či materiálu

PBZ revize

Požárně bezpečnostní zařízení

Tlakové nádoby

Revize tlakových nádob

Plynová zařízení

Revize plynových zařízení

Elektrická zařízení

Revize elektrických zařízení

Zdvihací zařízení

Revize zdvihacích zařízení

Ostatní zařízení

Kontroly a revize technických zařízení

Stlačený vzduch

Energetický audit spotřeby stlačeného vzduchu

Rychlý kontakt
URS Inspekce s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.