Energetický audit spotřeby stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je dnes používán téměř ve všech provozních a výrobních firmách a je "srdcem" výrobních závodů. Výroba je na dodávkách stlačeného vzduchu bezprostředně a výhradně závislá.

Stlačený vzduch, tedy pneumatická energie, je pro každou firmu, která ho využívá, nejdražší formou energie.

Přínosy - Stlačený vzduch:

  • zmapování stávajícího stavu zdrojů, rozvodů a spotřebičů na stlačený vzduch
  • zhodnocení technického stavu
  • měření skutečných spotřeb stlačeného vzduchu a jeho kvality
  • lokalizace a vyčíslení objemových ztrát (úniků)
  • popis konkrétních míst a fotodokumentace
  • stanovení ceny jednotky stlačeného vzduchu (m3n/h) a finanční vyjádření objemových ztrát
  • konkrétní opatření pro odstranění většiny objemových ztrát a doba návratnosti vložených investic
  • optimalizace pneumatického systému jako celku - optimální výkonnosti a provozní přetlaky kompresorů, úprava stlačeného vzduchu (sušení filtrace), sběr a likvidace kondenzátu dle hygienických norem platných v ČR
  • využití odpadního tepla z kompresorů, přívod a odvod chladícího vzduchu, úpravy a kontrola rozvodů z hlediska tlakových ztrát, řešení provozní rezervy zdrojové části atd.

Energetický audit lze použít, jako přípravu k certifikaci dle mezinárodního standardu ISO 11011 pro efektivní řízení energetiky stlačeného vzduchu. Informace o certifikaci ISO 11011

Rychlý kontakt
URS Inspekce s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.