Kontrola kvality dodávaného zboží či materiálu

Přínosem této služby jsou finanční úspory vzniklé při nedodržení objednávky dodavatelem nebo spory vzniklé při dodávkách a převzetí zboží či materiálu.

Do těchto oblastí spadají činnosti, které jsou kontrolovány nezávislou třetí stranou, aby byla zajištěna nezávislost každé kontroly s odpovídající kvalifikací.

Přínosy - Kontrola kvality:

  • Předvýrobní kontrola surovin
  • Kontrola dodaných zásilek při jejich převzetí mimo prostory nebo v prostorách kupujícího, aby se ověřilo zboží v souladu s předem dodanými vzorky a s předem definovanou úrovní kvality
  • Kontrola celkového vzhledu nákladu, případně balení
  • Ověření počtu balení případů a značení
  • Kontrola odpovídající nakládání během všech nakládkek a vykládek
  • Kontrola uložení, uchycení a zaklínění na dopravní prostředek a ochrany
  • Kontrola všech potřebných dokumentů, technické dokumentace, atestů a certifikátů

Prověřená firma může ve svých propagačních materiálech prezentovat a užívat zdarma logo URS inspekce.

Rychlý kontakt
URS Inspekce s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.