PBZ revize - Požárně bezpečnostní zařízení

Každé technické zařízení uvedené do provozu musí splňovat zákony, které se k němu vztahují, a požadavky, které odpovídají pro jeho řádné fungování.

Každá dokumentace technického zařízení musí odpovídat příslušnému nařízení, ČSN nebo předpisu EU, jinak státní dozorový orgán nepovolí provozování zařízení a může udělit pokutu. Revizní činnost ale má především preventivní charakter a hlavním úkolem je prověřit a odhalit možná skrytá slabá místa ve fungování technických zařízení, jejich rizika a nebezpečí.

Přínosy - PBZ revize:

  • Požární klapky
  • Požární ucpávky
  • Zařízení pro odtah kouře a tepla (světlíky)
  • Požární uzávěry
  • Přenosné hasicí přístroje
  • Hydranty
  • Požární žebříky a suchovody
  • EPS – Elektrická požární signalizace
  • SHZ – Stabilní hasicí zařízení

Prověřená firma může ve svých propagačních materiálech prezentovat a užívat zdarma logo URS inspekce.

Rychlý kontakt
URS Inspekce s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.