Audit bezpečnosti informací / bezpečnost dat / kybernetická bezpečnost - Due Diligence

Dnes jsou největší hodnotou každé společnosti informace. Jejich ochrana by měla být prioritou pro vrcholový management, který nese za ochranu informací odpovědnost. Odpovědnost také nesou organizace za zpracování osobních údajů, která je upravena legislativou.

Audit souladu od URS prověří, jak je Vaše organizace chráněna a jestli dodržuje platnou legislativu.

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil v roce 2015 pokutu za nedodržení zákona o ochraně informací ve výši 1.900.000 Kč jedné organizaci.

Podle provedených průzkumů největší únik informací v organizaci je způsoben na úrovni managementu.

Zjistěte, jak dobře má vaše firma chráněny důležité informace a jak splňuje zákonné požadavky na řízení a ochranu informací.

Obsah - Audit bezpečnosti informací:

 • ověření zajištění bezpečnosti informací, kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti dat
 • identifikaci právních požadavků na bezpečnost informací týkajících se Vašeho předmětu podnikání (zákon o kybernetické bezpečnosti, zákon o ochraně osobních údajů a další)
 • dodržování licenčních práv u nainstalovaných SW
 • fyzická prohlídka objektů
 • analýza a hodnocení rizik, které jsou součástí auditu souladu
 • podrobnou zprávu a posouzení plnění legislativních požadavků

Přínosy - Audit bezpečnosti informací:

 • velmi účinný nástroj pro zajištění ochrany informací Vaší organizace
 • ochrana před pokutami státních dozorových orgánů plynoucích z nedodržování právních požadavků firem
 • eliminace nákladů spojených se vznikem škody
 • prevence členů statutárního orgánu před trestněprávní odpovědností při vzniku pracovního úrazu
 • ochrana managementu firmy před osobní odpovědností za finanční škody přehledná zpráva o stavu dodržování ochrany zdraví při práci platnou legislativou
 • součást výroční zprávy Vaší organizace
 • konkurenční výhoda Vaší organizace

Náš tip:
Roční opakování auditu souladu bezpečnosti informací je skvělým nástrojem pro pracovníky, kteří danou problematiku ve vaší společnosti zajišťují.

Chcete více informací? Použijte vpravo Rychlý kontakt a my Vám zavoláme nebo napíšeme.

Rychlý kontakt
URS Inspekce s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.