Identifikace právních požadavků / audit souladu BOZP

Z námi provedených auditů víme, že 93% firem neplní dostatečně legislativní požadavky v oblasti BOZP a riskují vysoké finanční sankce. Díky auditu souladu BOZP zjistíte, jak je Vaše organizace ochráněna - i když si myslíte, že to Vaše organizace má řešeno. Těch 93% před Vámi si to myslelo také.

Orgány státní správy čím dál více kontrolují, zda podniky dodržují právní předpisy vycházející z legislativy Evropské unie a České republiky v oblasti ochrany zdraví při práci. Podle dostupných údajů www.suip.cz Státní úřad inspekce práce uloží za jeden rok více než 30 milionů Kč pokut za pochybení v oblasti bezpečnosti práce. Ze strany inspektorátu práce může hrozit právním společnostem při porušení povinností sankce ve výši až 2.000.000 Kč.

Obsah - Audit Souladu BOZP:

 • identifikace právních požadavků dle Vašeho oboru podnikání
 • fyzická prohlídka pracoviště
 • revize stávající zpracované dokumentace BOZP
 • identifikace a hodnocení rizik, který je součástí auditu souladu
 • vyhodnocení používání osobních ochranných pracovních prostředků / OOPP
 • kontrola periodicity školení zaměstnanců o BOZP
 • přehledná zpráva o stavu dodržování ochrany zdraví při práci platnou legislativou

Přínosy - Audit Souladu BOZP:

 • ochrana před pokutami státních dozorových orgánů plynoucích z nedodržování právních požadavků firem
 • eliminace nákladů spojených se vznikem pracovního úrazu, nemoci z povolání či vznikem škody na majetku
 • prevence členů statutárního orgánu před trestněprávní odpovědností při vzniku pracovního úrazu
 • ochrana managementu firmy před osobní odpovědností za finanční škody přehledná zpráva o stavu dodržování ochrany zdraví při práci platnou legislativou
 • součást výroční zprávy Vaší organizace

Náš tip:
Roční opakování auditu souladu BOZP je skvělým nástrojem pro pracovníky, kteří danou problematiku ve vaší společnosti zajišťují.

Spojení auditu v oblasti BOZP s auditem souladu požární ochrany ochrání komplexně společnost při výkonu vaší činnosti s důrazem na problematiku vedení zaměstnanců.

Chcete více informací? Použijte vpravo Rychlý kontakt a my Vám zavoláme nebo napíšeme.

Rychlý kontakt
URS Inspekce s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.