Identifikace právních požadavků / audit souladu v oblasti požární ochrany

Eliminujte rizika ve vaší společnosti. Audit souladu PO vám poskytne ochranu před sankcemi ze strany kontrolních orgánů Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR, a zároveň ochranu proti nákladům a sankcím plynoucím při vzniku škody na majetku.

Orgány státního požárního dozoru HZS ČR čím dál více kontrolují, zda jednotlivé firmy dodržují předpisy vycházející z legislativy Evropské unie a České republiky v oblasti požární ochrany.

V roce 2015 řešili hasiči celkem 20 232 požárů, při kterých vznikla přímá škoda 2 495 902 900,- Kč

V celé České republice bylo ze strany kontrolních orgánů Státního požárního dozoru HZS ČR provedeno přes 10 tisíc kontrol stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Sankce ze strany kontrolních orgánů (HZS ČR) mohou dosáhnout až 1.000.000 Kč.

Obsah - Audit Souladu v oblasti požární ochrany:

  • audit opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí
  • kontrola zpracované dokumentace PO v souladu s platnou legislativou
  • audit zajištění požární prevence ve společnosti
  • kontrola periodicity školení a odborné přípravy zaměstnanců o PO
  • kontrola plnění termínů provádění kontrol a revizí věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

Přínosy - Audit Souladu v oblasti požární ochrany:

  • ochrana před pokutami státních dozorových orgánů plynoucích z nedodržování právních požadavků firem
  • prevence členů statutárního orgánu před trestněprávní odpovědností při vzniku pracovního úrazu
  • ochrana managementu firmy před osobní odpovědností za finanční škody přehledná zpráva o stavu dodržování ochrany zdraví při práci platnou legislativou
  • součást výroční zprávy Vaší organizace

Náš tip:
Spojení auditu v oblasti požární ochrany s auditem souladu BOZP ochrání komplexně společnost při výkonu vaší činnosti s důrazem na problematiku vedení zaměstnanců.

Chcete více informací? Použijte vpravo Rychlý kontakt a my Vám zavoláme nebo napíšeme.

Rychlý kontakt
URS Inspekce s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.