Identifikace právních požadavků v oblasti životního prostředí - Due Diligence

U více než 80% námi provedených auditů souladu v oblasti OŽP, bylo zjištěno, že firmy nedodržují zákonné požadavky, a to nevědomě z důvodů neznalosti a pochybení. Identifikace právních požadavků, která je součástí auditu souladu, takové pochybení odstraní.

Orgány státní správy čím dál více kontrolují, zda podniky dodržují právní předpisy vycházející z legislativy Evropské unie a České republiky v oblasti životního prostředí.

Dle dostupných údajů ( ww.cizp.cz) provede česká inspekce životního prostředí u firem přes 16.000 kontrol a uloží více jak 2.000 pokut v celkové částce přesahující 100 milionů Kč.

Obsah - Audit Souladu v oblasti OŽP:

  • identifikace právních požadavků z oblasti životního prostředí, které se týkají podnikání Vaší firmy
  • fyzická prohlídka pracoviště
  • revize stávající zpracované dokumentace v souvislosti se zákonným hlášením
  • identifikace a hodnocení rizik, které je součástí auditu souladu
  • přehledná zpráva o stavu chování vaší firmy v rámci pravidel společnosti k životnímu prostředí, která jsou dána legislativou

Přínosy - Audit Souladu v oblasti OŽP:

  • ochrana před pokutami státních dozorových orgánů, které plynou z nedodržování právních požadavků při provozu firem
  • prevence členů statutárního orgánu před trestněprávní odpovědností při vzniku pracovního úrazu
  • ochrana managementu firmy před osobní odpovědností za finanční škody přehledná zpráva o stavu dodržování ochrany zdraví při práci platnou legislativou
  • součást výroční zprávy Vaší organizace

Náš tip:
Roční opakování auditu souladu identifikace právních požadavků v oblasti životního prostředí je skvělým nástrojem pro pracovníky, kteří danou problematiku ve vaší společnosti zajišťují.

Chcete více informací? Použijte vpravo Rychlý kontakt a my Vám zavoláme nebo napíšeme.

Rychlý kontakt
URS Inspekce s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.