O koncepci spolehlivé provozní bezpečnosti

Každá organizace má svůj unikátní předmět podnikání a hledá efektivní cestu, jak zvýšit svojí hodnotu. Koncepce Operational Safety přináší firmám a hlavně jejich managementu zajištění bezpečného provozu a snižování provozních nákladů pro jejich fungování.

Jako technická pomoc při podnikání se dnes stává podstatnou součástí řízení rizik každé firmy.

Tato koncepce je výsledkem mnohaletých zkušeností odborníků, kteří působí v oblasti řízení rizik a systémů řízení u různých typů organizací v různých zemích.

Hlavní VLASTNOSTÍ konceptu spolehlivé provozní bezpečnosti pro firmy je to, že skupina URS Holdings chápe, že každá organizace má svou jedinečnou obchodní činnost. URS Holdings se stává "partnerem", který Vám může pomoci s bezpečným provozem od správného dodržování platných předpisů, přes systém certifikace a kontroly až po pojištění rizik, které pokryjí kompletní chod Vaší firmy.
 

Operational Safety will
save your costs
and secure your business!

Correct and well-rounded
insurance against fortuities.

Ensuring compliance with
technical requirements, standards
and regulations.

Verification of products’
quality and safety.

Development of all
employees’ potential.

How to improve quality and management?
Through well-adjusted
management systems.

Everything begins with
legal compliance.

What is the goal of every company?
To do business effectively,
responsibly and safely.

Služby v rámci URS Holdings poskytují praktickou podporu pro podnikání a dnes se stávají nezbytnou součástí řízení rizik.

Představa o provozní bezpečnosti se vyvinula z našich rozsáhlých zkušeností z řízení rizik a certifikací systémů managementu, získané na základě spolupráce, a díky rozmanitosti organizací po celém světě.

Mezi VÝHODY spolehlivého a bezpečného provozu firmy patří to, že URS Holdings umožňuje poskytovat služby na základě znalostí, které jsou v kontextu řízení rizik při jejím provozu. Jinými slovy, můžeme říct, že všechny potřeby podnikání budou pod kontrolou. Ať už z pohledu plnění platných předpisů, systému řízení, kvality produktů, inspekcí či revizí, tak správného pojištění.

PŘÍNOSY díky koncepci spolehlivé provozní bezpečnosti vznikají hlavně z toho, že URS Holdings pracovníci pracují na vzájemně propojených potřebách zákazníka. Kromě toho bude mít také zákazník přínos z toho, že díky koncepci od URS Holdings budou moci zajistit  „one-stop-shop" přístup spolehlivé provozní bezpečnosti.

United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.