Certifikace - Manažer BOZP Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 39-005-T

Místo konání: URS Czech, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
Cena: 6 000 Kč bez DPH

Vypsané termíny

Aktuálně nejsou pro toto školení vypsané žádné volné termíny.

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte pomocí formuláře v pravé části této stránky. Pokud to bude možné, najdeme vhodné řešení.

Informace o zkoušce

Díky certifikaci Manažera BOZP uchazeč získá mezinárodně uznávaný profesní certifikát Occupational Health and Safety Manager v rámci EQF European Qualification Framework Evropský certifikát stupně 7, který je harmonizovaný s mezinárodním standardem ISCED International Standard Calssification of Education a národní osvědčení Manažer BOZP pod autorizací Ministerstva práce a sociálních věcí c v souladu s požadavky Národní soustavy kvalifikací.

Do kompetencí manažera BOZP Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 39-005-T spadá:

 • Účast na činnosti týmu krizového řízení firmy.
 • Seznamování zaměstnavatele, zejména statutárních zástupců a top managementu s povinnostmi v oblasti BOZP, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů nebo technických norem.
 • Navrhování a řízení procesů spojených s tvorbou systémů řízení BOZP ve firmách a jejich dalším vývojem ve spolupráci s top managementem firmy.
 • Plnění funkce interního nebo externího auditora systémů řízení BOZP.
 • Řízení procesu identifikace a hodnocení rizik a posuzování opatření navržených k odstraňování nebo minimalizaci jejich působení na bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
 • Provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání, navrhování opatření k jejich snižování a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji.
 • Provádění analýz nedostatků zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek BOZP na pracovištích z hlediska účinnosti dříve navržených opatření.
 • Provádění analýz účinnosti opatření ke snižování působení faktorů pracovního prostředí.
 • Hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy nebo technickými normami.
 • Vyhodnocování ekonomické účinnosti opatření souvisejících s realizací systému řízení BOZP ve firmě.
 • Poskytování poradenství, školení a ověřování znalostí techniků a specialistů BOZP.
 • Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.

Detailní informace o přípravném kurzu můžete nalézt zde: Vzdělávací kurz - Manažer BOZP 39-005-T

Rezervace školení

Společnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Telefon:

Odeslat rezervaci

×
Rychlý kontakt
On-line aplikace pro e-learning
United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.