Údaje a loga

Úvod

Následující prohlášení vysvětlují zásady společnosti URS Holdings týkající se osobních informací nashromážděných o vás a/nebo o vašem podniku, např.: poradci, organizace s jediným vlastníkem.

Občas budete požádáni, abyste o sobě poskytli informace (např. jméno a e-mailovou adresu), abyste mohli získat či používat služby na webových stránkách nebo další související služby. Takovéto služby zahrnují ty, které se vztahují k certifikaci, inspekci, akreditovanému certifikačnímu orgánu, formálním cenovým nabídkám, máme-li alespoň pár z nich jmenovat. Kdykoli poskytnete takovéto osobní informace, bude s nimi nakládáno jako s důvěrnými a v souladu se těmito zásadami, stávající legislativou a nejlepšími postupy.

Cookies

Soubor cookies je malé množství dat, která často obsahují anonymní jedinečný identifikátor, který je odesílán do vašeho prohlížeče z počítače webových stránek, a ukládá se na vašem počítači. Každá webová stránka může odesílat do vašeho prohlížeče svůj vlastní soubor, pokud to předvolby vašeho prohlížeče povolují. Z důvodu ochrany váš počítač povoluje webové stránce pouze přístup k souborům cookies, které vám již poslala, NIKOLIV k souborům cookies, které vám byly poslány jinými stránkami.

Je možné, abyste si svůj počítač nakonfigurovali tak, aby bylo možné kontrolovat soubory cookies z webových stránek, které jste navštívili - obraťte se na svého místního poskytovatele IT.

Použití a uložení vašich osobních informací
Když uvedete na webových stránkách URS Holdings jakékoli osobní/firemní informace (např. jméno a e mailovou adresu), máme vůči vám právní závazky ohledně toho, jak budeme takové údaje používat. Takovéto údaje budou potřebné pouze k informování dalších členů a veřejnosti, aby bylo umožněno obrátit se na potenciální kontaktní osobu podniku, jak je stanoveno cíli webových stránek.

Obecně budou jakékoli informace, které skupině URS Holdings poskytnete, používány pouze skupinou URS Holdings a jejími zástupci, členy a poskytovateli služeb. (Poznámka - členové se rozhodli zpřístupnit své veřejné obchodní údaje, aby je viděli všichni návštěvníci stránek). Vaše informace budou sděleny tam, kde k tomu budeme ze zákona povinni nebo kde to bude zákonem povoleno. Rovněž tehdy, pokud budete publikovat nebo zasílat urážlivý, nevhodný nebo závadný obsah kdekoli na webových stránkách URS Holdings nebo se jinak zapojíte do jakéhokoli rušivého chování na webových stránkách, může skupina URS Holdings použít veškeré dostupné informace o vás, aby takovéto chování zastavila.

Vaše osobní informace budeme uchovávat ve svých systémech, dokud budete používat požadované služby, a odstraníme je v případě, až bude splněn účel, nebo v případě členství na webových stránkách URS Holdings, když si budete přát, aby nepokračovala vaše registrace jako člena webových stránek URS Holdings. Když budou uchovávány osobní informace u lidí, kteří ještě nejsou zaregistrováni, ale účastní se jiných služeb webových stránek URS Holdings (např. poradci), budou tyto informace uchovávány tak dlouho, jak bude nezbytné, aby bylo zajištěno, že bude služba bezproblémově fungovat. Zajistíme, aby byly veškeré poskytnuté osobní informace uloženy bezpečně.

Přístup k vašim osobním informacím

Údaje, které máme v držení, uvidíte prostřednictvím svého přihlašovacího profilu uživatele a tyto údaje budou vždy aktuálním údaji.

Jak nalézt a mít pod kontrolou soubory cookies


To bude to záviset na typu prohlížeče, který používáte, např. Internet Explorer, Firefox.
Pro zobrazení "nástrojů" pro kontrolu souborů cookies zvolte příslušnou lištu nástroje internetu a upravte nabídky dle potřeby - bude-li to zapotřebí, požádejte o pomoc svého poskytovatele podpory pro IT.

Jak poznáte, které ze stránek, co jste navštívili, používají soubory cookies?

Bude záležet na typu prohlížeče, který používáte, např. Internet Explorer, Firefox.
Zobrazení souborů cookies bude závislé na typu používaného prohlížeče a rovněž i na čísle verze prohlížeče.
Mnoho prohlížečů vám umožní prohlížet použité soubory cookies pomocí volby ikona nástrojů. Budete-li na pochybách, obraťte se na svou kontaktní osobu a/nebo společnost poskytující podporu pro IT.

Jak si prohlédnout váš kód cookies

Jednoduše klikněte na soubor cookies a otevřete ho. Uvidíte krátký řetězec textu a čísel. Čísla jsou vaší identifikační kartou, kterou může vidět pouze ten server, který vám soubor cookies poskytl.

Seznam cookies webových stránek URS Holdings

Webové stránky URS Holdings používají pouze jeden soubor cookies pro umožnění normální kompatibility.

Předpisy a pravidla pro loga

Jako registrovaný klient, subjekt nebo osoba budete oprávněni používat odpovídající značku (značky) / logo (loga). Dříve než si stáhnete svou značku (značky) / logo (loga), - viz zápatí této stránky, věnujte čas tomu, že si přečtete níže uvedená pravidla a předpisy týkající se použití příslušné (příslušných) značky (značek) / loga (log).

Předpisy pro loga a pravidla používání

Protože jste certifikovanou/registrovanou organizací, je váš podnik oprávněn dávat tuto skutečnost najevo prostřednictvím loga nebo log, na hlavičkových papírech, firemních vizitkách, vizitkách, v brožurách a marketingových materiálech (včetně webových stránek) atd., pokud budou odpovídat těmto požadavkům.

Výběr loga (log) bude záviset na:

a) Normě (normách) nebo systému (dále jen norma nebo systém), podle nichž je vaše organizace certifikována/registrována.
b) Na preferencích vaší organizace ohledně designu a prezentace.

Obecně je výběr log, která jsou k dispozici v závislosti na značce (např. certifikován URS Holdings nebo URS nebo GRi) nebo společností URS Holdings, jako je Registrar of Skilled Persons (ROSP), následující:

1. Logo značky (např. United Registrar of Systems Limited) - logo jako takové.
2. Logo, které má symbolizovat normu jako takovou.
3. Logo United Registrar of Systems Limited s logem akreditačního orgánu např. UKAS (značka pro odškrtnutí a korunka).
4. Logo United Registrar of Systems Limited - se symbolizovaným logem.

Poznámka: U některých systémů neexistuje volba čtyř log, např.: Neakreditované systémy.

Budou vám předloženy pouze odkazy na loga pro normu (normy), pro něž je vaše organizace certifikována/registrována.

Jestliže má váš registrační certifikát logo UKAS Tick & Crown (podívejte se směrem k základně certifikátu), pak je vaše organizace oprávněna používat kterékoli z příslušných log, která zobrazují značku UKAS Tick & Crown.

Nicméně pokud váš certifikát nemá logo UKAS Tick & Crown, pak nesmíte používat žádné z log zobrazujících značku Tick & Crown.

Mějte na paměti, že auditor (inspektor nebo hodnotitel) je povinen při každé návštěvě (nebo hodnocení) zkontrolovat používání log, a pokud by zjistil, že se používá nesprávné logo nebo že se správné logo používá nesprávně, pak bude vznesena námitka ohledně neshody s předpisy a budete požádáni, abyste logo odstranili a přestali jej zcela používat. Kromě toho, pokud bude zjištěno, že se objevily nesprávné odkazy na stav certifikace či zavádějící použití certifikačních dokumentů, log nebo zpráv, může skupina URS Holdings podniknout další kroky, včetně pozastavení, odnětí certifikace, zveřejnění přestupku, a bude-li to nutné i soudní žaloby.

Při použití loga (log) mějte prosím na paměti, že existují pravidla/předpisy ohledně jejich používání, která jsou následující:

Předpisy

i) (a) Loga nesmí být používána na výrobcích nebo na obalech výrobků viditelných pro zákazníka
(b) Loga nesmí být používána na laboratorních testech, kalibračních nebo inspekčních zprávách (pokud není klient certifikován podle ROSP - jste-li na pochybách, obraťte se na svou určenou kancelář a ověřte si vaše konkrétní kritéria).

ii) (a) Jediná výjimka z výše uvedeného bodu (i) platí pro logo typů 1, 2 a 4 výše za předpokladu, že logo (loga) doprovází jasné prohlášení, které uvádí níže uvedené navržené znění. (Logo se nikdy nesmí objevit samostatně a nesmí vyvolávat dojem, že byl certifikován/schválen produkt).
např.: "Toto logo dává najevo, že organizace má zaveden systém řízení k zajištění shody se systémovou normou"

ii) (b) Není povoleno, abyste činili jakákoli zavádějící prohlášení ohledně certifikace, a pokud se zmenší rozsah certifikace, musíte změnit všechny reklamní materiály.

ii) (c) Nesmíte používat ani povolit používání certifikačního dokumentu ani jakékoli jeho části zavádějícím způsobem, tj. logo (loga) lze používat pouze ve spojení se jménem a místem, které získalo certifikaci/registraci.

ii) (d) Při pozastavení či odnětí certifikátu (certifikátů) musíte přestat používat veškeré reklamní materiály (vytištěné kopie a/nebo elektronické verze), které obsahují jakýkoli odkaz na certifikaci.

ii) (e) Zneužití akreditační značky a/nebo certifikačního loga může být příčinou odnětí vaší certifikace, to v sobě v důsledku zahrnuje, že se certifikace týká všech aktivit, které jsou pak mimo rozsah certifikace.

ii) (f) Neměli byste používat svou certifikaci takovým způsobem, který by diskreditoval skupinu URS Holdings a/nebo systém certifikace nebo způsobil ztrátu důvěry veřejnosti.

iii) U log typů1, 2 a 4 mohou být loga jakékoli velikosti a barvy.

iv) U loga typu 3 platí následující konkrétní pravidla pro použití loga na základě příslušného akreditačního orgánu:

U akreditačních certifikací UKAS by měla být značka akreditace reprodukována následovně:

a V jediné barvě, která by měla být převládající barvou dokumentu.
b Ne v menší velikosti než 20 mm a neměla by převyšovat velikost loga certifikačního orgánu (např. URS), které používáte ve spojení s logem UKAS.
c Tak, aby nedocházelo k vyplnění.
d Bez degradace/zkreslení jeho rozměru.
e Z poskytnutých předloh značek ? překreslené přibližné podoby se nesmí používat.

U akreditačních certifikací NABCB by měla být značka akreditace reprodukována následovně:

a V šedočerné barevné kombinaci podle předlohy.
b Neměla by být menší velikosti než 15 mm x 12 mm nebo v případě reprodukce v menší velikosti z důvodu prostorových omezení musí být logo čitelné bez výplně prostoru a písmen a musí si zachovat stejné velikostní proporce.

v) Můžete používat tolik log, na kolik máte nárok, pokud se loga vztahují k certifikované/registrované normě (certifikovaným/registrovaným normám).

vi) Veškerá používaná loga musí odkazovat na číslo certifikátu ve spodní části loga, kde je uvedeno.

U akreditačních certifikací DAC by měla být značka akreditace reprodukována následovně:

Firemní vozidla:

Loga můžete používat na firemním vozidle (firemních vozidlech), mějte však na paměti, že nemohou používat žádné logo, které má u sebe logo akreditačního orgánu (logo typu 3).

Přístup k logu:

Pro přístup k Vašemu logu vyplňte následující formulář:

Číslo certifikátu:

Kontakt...