O společnosti URS Holdings

Centrála společnosti URS Holdings se nachází ve Spojeném Království a nabízí služby pod unikátním konceptem Reliable Operational Safety. Koncepce spolehlivé provozní bezpečnosti se vyvinula z našich rozsáhlých zkušeností z řízení rizik a certifikací systémů managementu, získané na základě spolupráce, a díky rozmanitosti organizací po celém světě.

Každá organizace má svůj unikátní předmět podnikání a hledá efektivní cestu, jak zvýšit svojí hodnotu. Koncepce Spolehlivé provozní bezpečnosti - Realiable Operational Safety přináší firmám, a hlavně jejich managementu, zajištění bezpečného provozu a snižování provozních nákladů pro jejich fungování.

Služby v rámci URS Holdings poskytují praktickou podporu pro podnikání a dnes se stávají nezbytnou součástí řízení rizik.

Koncept Spolehlivé provozní bezpečnosti zahrnuje služby, jako jsou certifikace systémů (ISO), certifikace produktů (CE), certifikace osob, školení, inspekční služby, revize technických zařízení a další služby, které jsou nabízeny prostřednictvím firem URS Holdings ve více než 40 zemích.

URS Holdings provádí různé služby po celém světě, a to na základě získaných akreditací. Každá akreditace je udržována samostatným právním subjektem s jednotným systémem řízení v rámci skupiny.

Více o akreditacích a společnostech zajišťujících jednotlivé služby:

United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.