URS je připraveno certifikovat nový standard ISO 45001

01-08-18

Nový standard ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití poskytuje silný a účinný soubor procesů pro zlepšení bezpečnosti práce v globálních dodavatelských řetězcích.

ISO 45001 nahradí OHSAS 18001 - původní dokument, který se zabýval bezpečností a ochranou zdraví při práci. Organizace certifikované doposud podle OHSAS 18001 mají 3 roky na přechod na nový standard ISO 45001.

Nová norma ISO 45001 je navržena tak, aby se dala integrovat s dalšími normami systémů managementu s novými verzemi ISO 9001 (management kvality) a ISO 14001 (environmentální management).

URS již připravilo požadavky, jak na přechod pro své zákazníky, tak nabídnout certifikaci nového standardu ISO 45001 všem.

URS též připravuje školení na nový standard ISO 45001. Vyhlášení termínu školení můžete sledovat v sekci školení

Kontakt...