ISO Certifikace

 
 

ISO 9001 - Systém řízení kvality

ISO Certifikace

ISO 9001 snižuje vaší společnosti provozní náklady, zvyšuje produktivitu práce a umožní vám usilov...

 
 

ISO 50001 - Certifikace systému řízení pro hospodaření s energií

ISO Certifikace

Standard ISO 50001 je určen pro všechny typy a velikosti organizací, které hospodaří s energiemi, ...

 
 

GMP+ FSA - Certifikace standardu bezpečnosti krmiv

ISO Certifikace

Standard GMP+ FSA je určen prvovýrobcům zemědělských komodit pro výrobu krmiv, výrobcům a skladova...

 
 

ISO 13485 - Certifikace systému řízení kvality zdravotnických prostředků

ISO Certifikace

A Certifikace dle standardu ISO 13485 se týká výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.

 
 

ISO 28000 - Systém řízení bezpečnosti v dodavatelském řetězci

ISO Certifikace

Mezinárodní standard ISO 28000 je použitelný pro firmy jakékoliv velikosti, působící v jakémkoli o...

 
 

ISO 45001 - Certifikace systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO Certifikace

Certifikace tohoto standardu je určena pro všechny oblasti podnikání.

 
 

ISO 14001 - Certifikace systému environmentálního managementu

ISO Certifikace

Certifikace tohoto standardu je určena pro všechny oblasti podnikání.

 
 

ISO 20000-1 - Certifikace systému řízení služeb informačních technologií

ISO Certifikace

Certifikace tohoto standardu je určena pro poskytovatele služeb v oblasti informačních technologií.

 
 

ISO 37001 Systém protikorupčního managementu

ISO Certifikace

ISO 37001 Systém protikorupčního managementu je řada opatření na pomoc při prevenci, odhalování a ...

 
 

IATF 16949 - Certifikace systému řízení kvality v automobilovém průmyslu

ISO Certifikace

Certifikace tohoto standardu je určena výhradně pro všechny dodavatele v automobilovém průmyslu.

 
 

ISO 27001 - Certifikace systému řízení bezpečnosti informací

ISO Certifikace

Získejte certifikát ISO 27001 a k němu navíc i audit souladu s GDPR.I když se jedná o dva rozdílné...

 
 

ISO 22000 - Certifikace systému řízení bezpečnosti potravin

ISO Certifikace

Certifikace ISO 22000 systému řízení bezpečnosti potravin je použitelná pro všechny typy organizac...

 
 

AS/EN 9100 - Certifikace systému řízení kvality v letectví a kosmonautice

ISO Certifikace

Certifikace AS/EN 9100 je určena společnostem, jejichž oborem jsou letecké, vesmírné a obranné pro...

 
 

EN 15838 - Certifikace systému řízení kvality pro zákaznická kontaktní centra

ISO Certifikace

Certifikace dle standardu EN 15838 se týká zákaznických kontaktních center, která zajišťují kontak...

 
 

ISO 22301 - Certifikace řízení kontinuity činností organizace

ISO Certifikace

Certifikace tohoto standardu je určena pro všechny oblasti podnikání.

 
 

ISO 39001 - Systém řízení bezpečnosti silničního provozu

ISO Certifikace

Certifikace ISO 39001 je určena nejen pro státní samosprávu, pro veřejné či soukromé organizace vš...

 
 

ISO 10002 - Certifikace systému řízení vyřizování reklamací a stížností

ISO Certifikace

Certifikace dle standardu ISO 10002 poskytuje návod na proces vyřizování reklamací a stížností, kt...

 
 

ISO 22716 - Certifikace správné výrobní praxe v kosmetice

ISO Certifikace

Certifikace standard ISO 22716 prokazuje dodržování kvality a bezpečnosti (zdravotní nezávadnost) ...

 
 

ISO/TS 29001 - Systém řízení kvality v oblasti těžby a zpracování ropy, petrochemického a plynárenského průmyslu

ISO Certifikace

Mezinárodní standard ISO / TS 29001 rozšiřuje systém řízení kvality dle ISO 9001 o technické speci...

 
 

SA 8000 - Společenská odpovědnost

ISO Certifikace

Certifikace dle SA 8000 mezinárodní normy je ověření koncepce sociální odpovědnosti v organizaci. ...

 
 

ISO 29990 - Certifikace systémů řízení vzdělávacích služeb

ISO Certifikace

Standard ISO 29990 systému řízení vzdělávacích sužeb stanoví základní požadavky na řízení kvality ...

 
 

ISO 14155 - Klinické zkoušky zdravotnických prostředků - správné klinické praxe

ISO Certifikace

Certifikace ISO 14155 se vztahuje k provádění správné klinické praxe pro navrhování, zaznamenávání...

 
 

ISO 11011 - Certifikace Spotřeby stlačeného vzduchu

ISO Certifikace

Certifikace standardu ISO 11011 prokazuje splnění požadavků na zajištění energetických úspor v obl...

 
 

ISO 31000 - Risk Management

ISO Certifikace

Efektivní řízení rizik je nezbytné pro přežití a udržení každé firmy. ISO 31000 je mezinárodní sta...

Konzultace zdarma...