GMP+ FSA - Certifikace standardu bezpečnosti krmiv

Stručně

Standard GMP+ FSA je určen prvovýrobcům zemědělských komodit pro výrobu krmiv, výrobcům a skladovatelům krmných směsí a doplňkových látek, přepravcům zemědělských a potravinářských komodit (automobilová i lodní přeprava, atd.), obchodníkům s komoditami, výrobcům a obchodníkům s krmivy pro domácí zvířata.

Popis

Systém zajištění kvality je uplatňován v celém krmivářském řetězci, a to od prvovýroby, přes obchod s komoditami, jejich skladování, překládku, dopravu až po laboratorní analýzy. Certifikace dle GMP+ FSA obsahuje část požadavků z HACCP a část z ISO 9001/ISO 22000.Standard GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv pro zvířata, která dále vstupují do krmivářského/potravinářského řetězce. Zkratka GMP+ FSA znamená Good Manufacturing Practise (SVP - správná výrobní praxe) a Feed Safety Assurance.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu GMP+ FSA a zdarma užívat logo URS certifikace.

Proč GMP+ FSA - Certifikace standardu bezpečnosti krmiv?
  • Zjednodušení mezinárodního obchodu s komoditami
  • Splnění požadavků zahraničních obchodníků
  • Jednoznačná identifikace a minimalizace rizika zdravotní nezávadnosti krmiv
  • Ujištění odběratelů o kvalitě a zdravotní nezávadnosti Vašich produktů
  • Důvěryhodná garance bezpečnosti produktu potvrzená nezávislou třetí stranou
  • Efektivní řízení interních procesů, vytvoření pevného základu pro rozhodování
  • Zvýšení důvěry státních kontrolních orgánů

Kontakt...