Politika

Prohlášení o zásadách

K zásadám skupiny URS Holdings patří:

  1. Poskytovat služby, které jsou uživatelsky přívětivé, zdvořilé a efektivní.
  2. Zajistit, aby služby byly ve svém přístupu pragmatické a přinášely klientovi výhody, kdykoli je to možné.
  3. Zajistit, aby nabízené služby byly za konkurenceschopné ceny.
  4. Udržovat či rozšiřovat akreditované služby, když poptávka klientů takovouto akreditaci vyžaduje.

Záměry a cíle

  1. Záměry a cíle skupiny se od počátečního založení společnosti nezměnily a jsou následující:
  2. Být mezinárodním poskytovatelem služeb v oblasti řízení rizik, které se vztahují k takovým činnostem, jako je certifikace a inspekce.
  3. Nabízet široký rozsah v rámci výše uvedených činností služeb ve snaze být pro klienty jediným kontaktním místem, tzv. "one-stop-shop".
  4. Nabízet služby s integritou díky prokázání akreditace příslušnými státními jmenovanými orgány.

Upozornění pro klienty

Při dodržování našich zásad a cílů podporujeme principy akreditace, aby bylo zajištěno, že to, co děláme, je založeno na mezinárodně dohodnutých pravidlech pro registrátora, a jsme pyšni na transparentnost způsobu, jakým pracujeme.

Někteří registrátoři či certifikační orgány buď nemají žádnou formu akreditace, nebo nemají akreditaci, která je mezinárodně uznávaná vládami či jejich jmenovanými orgány.

Vždy si zkontrolujte, že registrátor nebo certifikační orgán, s nímž chcete spolupracovat, je příslušným orgánem akreditován a je členem Mezinárodního akreditačního fóra (International Accreditation Forum - IAF) a signatářem mnohostranné dohody (MLA).

Ohledně dalších informací se obraťte ve Spojeném království na UKAS a všimněte si příkladů takových upozornění od britské vlády - viz jejich výpis prostřednictvím BIS, který na takováto upozornění odkazuje, spolu s následujícími řádky:

BIS dále upozornila zástupce certifikačních organizací ve Spojeném království, že:

Akreditaci ve smyslu předpisů lze získat (ve Spojeném království) na základě předpisů pouze od United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

Tudíž jakákoli organizace, která tvrdí, že je akreditována ve smyslu předpisů, když akreditována není, bude pravděpodobně vinna trestným činem podle právních předpisů o ochraně obchodu před zavádějícím marketingem z r. 2008 (zákonný předpis 2008/1276).

Certifikační orgány nebo organizace zástupců by měly tyto případy v první instanci oznámit oddělení obchodních norem (Trading Standards) nebo Office of Fair Trading.

Kontakt...