URS Akademie

EXISTENCE Akademie certifikovaných podniků (ACB) byla odvozena z nedostatku centrálního seznamu, portálu či místa certifikovaných firem, které by spolu mohly obchodovat, spolupracovat a propagovat své produkty či služby, a tak využít certifikace.

VÝHODOU, kterou má centrální portál je umožnění klientům Skupiny URS Holdings vybudovat obchodní vztahy s "podobně smýšlejícími" firmami tak, aby se služby klientům více rozšířily, a portál ACB se pro ně stal tím hlavním místem pro výběr dodavatelů.

PŘÍNOS plynoucí z ACB je poskytnutí reklamního a prodejního prostoru za extrémně nízkých nákladů. Vzhledem k velikosti a kvality ACB členů portálu, mohou jednotliví členové využívat podnikatelských služeb za nižší cenu, než by byl nákup těchto služeb samostatně mimo tento portál.

Více na: http://www.ursacademy.org/index.nsf/xpDownloadLogos.xsp

 

Kontakt...