ISO 27001 - Certifikace systému řízení bezpečnosti informací

Stručně

Získejte certifikát ISO 27001 a k němu navíc i audit souladu s GDPR.I když se jedná o dva rozdílné nástroje, které se vzájemně mnohdy překrývají, existují zde reálné důvody, proč je vhodné je navzájem spojit.

Popis

Zatímco GDPR se soustředí výlučně na požadavky pro ochranu osobních údajů, ISO 27001 se zaměřuje na celkovou bezpečnost informací v organizaci.Podstatou ISO 27001 je, že se řídí současnou právní úpravou, pod kterou spadá mimo jiné i legislativa EU, tedy i nařízení GDPR. Implementace ISO normy proto ulehčí zavedení požadavků EU na bezpečnost dat.Celkově však certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 dává ověřený návod na řešení ochrany všech informací a je plně slučitelný s již zavedenými systémy managementu a jejich procesy ve všech typech organizací.Nástroje, které díky ISO 27001 zavedete, můžete tedy přímo, nebo s mírnou úpravou, použít pro plnění povinností GDPR v oblastech pravidelné kontroly dodržování nastaveného systému, analýzy rizik, vzdělávání zaměstnanců nebo vnitřních předpisů.

Využijte tedy povinnosti nového nařízení EU, zhodnoťte nově implementované nástroje a dodejte svému podnikání vyšší prestiž prostřednictvím certifikace ISO 27001.

Proč ISO 27001 - Certifikace systému řízení bezpečnosti informací?
  • zabezpečení a zefektivnění toků informací uvnitř společnosti,
  • zajištění včasné dostupnosti informací,
  • zamezení ztrátě, zneužití a neoprávněné modifikaci informací,
  • zajištění dostupnosti informací pouze oprávněným osobám,
  • vedle ochrany osobních údajů zabezpečení i dalších legislativních požadavků (např. podle autorského zákona, obchodního zákoníků, konkurenčních doložek ve smluvních vztazích apod.).

Kontakt...