CE Měřící přístroje a zařízení

Stručně

Směrnice o měřicích přístrojích 2014/32 / EU (MID), je směrnicí Evropské unie, která usiluje o harmonizaci metrologie ve všech členských státech EU. MID zahrnuje tyto měřicí přístroje: vodoměry, měřiče plynů a zařízení pro konverzi objemu, aktivní měřiče elektrické energie, měřiče tepla, měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství tekutin jiných než voda, automatické váhy, taxametry, materiální opatření, analyzátory výfukových plynů

Popis

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské unie (EU) a třech zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) ve 20 ti skupinách výrobků.

Proč CE Měřící přístroje a zařízení?
  • Značka CE na výrobku je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných evropských právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Značka CE na výrobku říká státním úředníkům, že výrobek může být legálně uveden na trh ve své zemi.
  • Značka CE na výrobku zajišťuje volný pohyb výrobku v rámci jednotného trhu ESVO a Evropské unie (celkem 30 zemí).
  • Značka CE na výrobku umožňuje odnětí jiných neshodných výrobků celními orgány a orgány pro kontrolu a dohled z trhu ESVO a Evropské unie.

Kontakt...