Atex

Stručně

Zařízení pro použití v potenciálně výbušných atmosférách se rozumí stroje, přístroje, pevné nebo mobilní zařízení, ovládací prvky a jejich vybavení a systémy detekce nebo prevence, které jsou samostatně nebo společně určeny pro výrobu, přenos, skladování, měření, řízení a přeměnu energie pro zpracování materiálu a které jsou schopné způsobit výbuch prostřednictvím vlastních potenciálních zdrojů vznícení.

Popis

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské unie (EU) a třech zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) ve 20 ti skupinách výrobků.

Proč Atex?
  • Značka CE na výrobku je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných evropských právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Značka CE na výrobku říká státním úředníkům, že výrobek může být legálně uveden na trh ve své zemi.
  • Značka CE na výrobku zajišťuje volný pohyb výrobku v rámci jednotného trhu ESVO a Evropské unie (celkem 30 zemí).
  • Značka CE na výrobku umožňuje odnětí jiných neshodných výrobků celními orgány a orgány pro kontrolu a dohled z trhu ESVO a Evropské unie.

Kontakt...