Elektrické zařízení s nízkým napětím CE

Stručně

Elektrickým zařízením se rozumí jakékoli zařízení určené pro použití s jmenovitým napětím mezi 50 a 1000 V pro střídavý proud (A.C.) a mezi 75 a 1500 V pro stejnosměrný proud (D.C.). Proto se často nazývá "Elektrické zařízení s nízkým napětím", které zahrnuje většinu elektrických zařízení a spotřebičů v každodenním použití.

Popis

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské unie (EU) a třech zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) ve 20 ti skupinách výrobků.

Proč Elektrické zařízení s nízkým napětím CE?
  • Značka CE na výrobku je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných evropských právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Značka CE na výrobku říká státním úředníkům, že výrobek může být legálně uveden na trh ve své zemi.
  • Značka CE na výrobku zajišťuje volný pohyb výrobku v rámci jednotného trhu ESVO a Evropské unie (celkem 30 zemí).
  • Značka CE na výrobku umožňuje odnětí jiných neshodných výrobků celními orgány a orgány pro kontrolu a dohled z trhu ESVO a Evropské unie.

Kontakt...