Stroje a strojní zařízení

Stručně

Stroje a strojní zařízení znamená: sestavu spojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna se pohybuje, s příslušnými pohony, ovládacími a silovými obvody apod., spojenými za konkrétním účelem užití, zejména pro zpracování, upravování, přemísťování nebo balení materiálu; sestavu strojů, které jsou za účelem dosažení stejného cíle uspořádány a řízeny tak, aby fungovaly jako celistvý celek; vyměnitelná zařízení, která mění funkci stroje, která jsou uváděna na trh za účelem montáže se strojem nebo sérií různých strojů nebo samostatně pokud toto zařízení není náhradní částí nebo nástroj.

Popis

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské unie (EU) a třech zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) ve 20 ti skupinách výrobků.

Proč Stroje a strojní zařízení?
  • Značka CE na výrobku je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných evropských právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Značka CE na výrobku říká státním úředníkům, že výrobek může být legálně uveden na trh ve své zemi.
  • Značka CE na výrobku zajišťuje volný pohyb výrobku v rámci jednotného trhu ESVO a Evropské unie (celkem 30 zemí).
  • Značka CE na výrobku umožňuje odnětí jiných neshodných výrobků celními orgány a orgány pro kontrolu a dohled z trhu ESVO a Evropské unie.

Kontakt...