GMP+ Registrovaná laboratoř

Stručně

Registrovaná (ověřená) laboratoř GMP + je novým požadavkem v oblasti bezpečnosti krmiv. Laboratoře, které analyzují kritické kontaminující látky pro společnosti certifikované podle GMP + FSA (B1, B1.2, B2 a B3), budou od 1. července 2019 mít povinnost stít se registrovanou laboratoří GMP +.

Popis

Program registrovaná laboratoř pro firmy certifikované podle GMP+FSA:
GMP+B11: standard obsahující požadavky na registraci a ověřování laboratoří
GMP+BA11: Dodatek obsahující kritéria výkonu pro registrované(ověřené) laboratoře na základě evropských právních předpisů a norem ISO.

Tento nový program je určen výlučně pro čtyři (4) kritické kontaminující látky, a to:
• Aflatoxin B1,
• Dioxiny / PCB s dioxinovým efektem / PCB nepodporující dioxiny,
• Deavy kovů,
• Pesticidy.

Laboratoře si mohou vybrat, na které z kontaminantů se chtějí zaregistrovat. Registrované laboratoře GMP + musí splňovat tato kritéria účinnosti pro své kontaminující látky:
• LOQ (limit kvantifikace),
• Reprodukovatelnost,
• Bias,
• Měření.

Rovněž se účastní musí účastnit zkoušek způsobilosti.

Proč GMP+ Registrovaná laboratoř?
  • U společností, které jsou certifikovány GMP + FSA B1, B1.2, B2 nebo B3, tato změna znamená, že od 1. července 2019.
  • Tyto společnosti mohou používat pouze GMP + registrované laboratoře pro analýzu kritických kontaminantů.
  • URS je licencovaným partnerem GMP + Register Laboratory Programme.

Kontakt...